Graf verplaatsen wat kost dat?

Een graf verplaatsen met grafzerk kan kosten met zich meebrengen

©Adobe Stock Licentie

Een graf verplaatsen wat kost dat eigenlijk?

Vaak gebeurt het dat een graf zonder concessie, “de gewone lijn”, na minimum tien jaar toch wordt omgezet naar een concessie. Het probleem is vaak dat het betreffende graf dan niet op dezelfde plaats kan blijven bestaan. Dat graf moet worden verplaatst naar een andere plaats, waar concessies verleend worden op de begraafplaats. In Vlaanderen wordt er een duidelijk verschil gemaakt qua locatie op de begraafplaatsen, als het gaat om concessies en niet-concessies.

Eerst toelating verkrijgen om een graf over te brengen naar andere locatie

Op het graf staat een aangekocht grafsteen of grafmonument. Uiteraard moet deze grafsteen, samen met de stoffelijke resten, mee verhuizen naar de andere locatie op de begraafplaats, of zelfs naar een andere begraafplaats. Eerst en vooral dient voor deze werkzaamheden een toelating verkregen worden door de burgemeester van de betreffende gemeente. Daarnaast dient een begrafenisondernemer of gespecialiseerd bedrijf de stoffelijke resten in een nieuwe grafkist plaatsen. Alvorens deze laatste hun werk kunnen doen dient het bedrijf dat de grafsteen plaatste of een bedrijf die in deze dienst kan voorzien, de grafzerk weghalen en dan later op de nieuwe locatie terug plaatsen.

Afbraak van een grafzerk kost al snel wat geld

Al dit werk brengt kosten met zich mee. Deze kosten omvatten het werk van de begrafenisondernemer, de kist, het vervoer, het regelen van de werkzaamheden en het verplaatsen, afbreken en opbouwen van de grafzerk. Dit laatste kan al snel tussen de 800 en de 1.000 euro kosten, deze kosten verschillen echter van regio tot regio. Zonder de kosten van de begrafenisondernemer of bedrijf die de opgraving van de stoffelijke resten doet, gerekend.

Denk eens na over wat je exact wil bij overlijden

Het loont dus de moeite om bij overlijden toch over te gaan tot de aanschaf van een concessie zodat men na een minimum grafduur van tien jaar niet in de problemen geraakt van deze extra kosten. Een opgraving en verplaatsing van de stoffelijke resten en de grafzerk, kan dus aanzienlijk wat geld kosten wanneer men alsnog een concessie wil aangaan. Wanneer de stoffelijke resten worden opgegraven voor crematie en later een asbestemming krijgen, kunnen er ook redelijke kosten aan verbonden worden. Het kan dus van wel raadzaam zijn, bij leven goed na te denken over wat men bij overlijden exact wil.

Back to top button