Grafschennis

Grafschennis betekent letterlijk het vernietigen van het graf

grafschennis-grafvernieling-grafdiefstalHet letterlijke vertalen van grafschennis is “het vernielen van het graf”. Deze spijtige handelingen komen spijtig genoeg nog vaak voor. Van het stukslaan der ornamenten tot het vernietigen van de grafsteen of grafmonument. Het stelen van koper of bloemen is wellicht een van de meest voorkomende manieren van grafschennis. Zelfs het in brand steken van zitbanken of andere brandbare materialen zoals vuilnisbakken moeten eraan geloven.

Het kerkhof is een openbare plaats. Vaak kan men dag en nacht snel en gemakkelijk toegang krijgen tot de begraafplaats. Ze is dan ook niet altijd bewaakt. Het is de ultieme plek voor jeugd of andere personen die het leuk vinden om tijdens nachtelijke, vaak onder invloed van drank, de rustplaats van vele overledene te vernietigen.

In juli 2010 kwam het nog in de media dat in Ravels meer dan 100 graven door vandalen werden beschadigd. Op deze manier brengt men erge schade toe aan de nabestaanden en de herinnering aan de overledene. Later bleek het om spelende kinderen te gaan, die het prettig vonden om de graven te beschadigen.

 

Opzettelijk binnendringen van mortuaria

Ook het opzettelijk binnendringen van een mortuarium wordt gezien als grafschennis. In de door het Hof van Cassatie behandelde zaak ging het om een man die ‘opzettelijk en ongevraagd in mortuaria binnendrong, foto’s nam van overleden meisjes en dat lijkjes werden gemanipuleerd zodat de kinderen gedeeltelijk ontbloot werden gefotografeerd’. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de feitenrechter deze feiten als grafschennis had kunnen beschouwen.

Wat men voor ogen dient te houden is dat er op het vernielen van een graf een boete én gevangenisstraf staat. Het strafwetboek artikel 453: “Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”

Back to top button