Hergebruik van bestaande graven

Een manier om funerair erfgoed in stand te houden

Het in bruikleen nemen van een oude concessie op een begraafplaats behoort al enkele jaren tot de mogelijkheden op bepaalde begraafplaatsen met funerair erfgoed. Op deze manier wilt men het erfgoed bewaren.

Wat houdt de bruikleen in?

De bruikleen houdt in dat er een stoffelijk overschot of asurne in de concessie wordt begraven. Het graf op zich blijft eigendom van de stad of gemeente alwaar men deze herbruik uitschrijft. Er zijn wel enige voorwaarden aan de bruikleen verbonden. Men moet als aanvrager tot bruikleen het graf onderhouden en indien nodig restaureren. Er wordt ook een eenmalige retributie (Antwerpen) aangerekend, dit naargelang de breedte en lengte van de verkozen concessies.

Deze retributies kunnen starten vanaf € 1.000 tot € 3.000. Daarnaast betaalt men ook nog een concessietarief wanneer er een overledene in het graf begraven wordt. Dit kan stoffelijk overschot in grafkist of asurne zijn. Deze bedragen zijn ook verschillend van stad/gemeente waar men de overeenkomst tot bruikleen overeengekomen is. Ook de duur van deze bruikleen zal bepaald worden door de stad/gemeente. Meestal gaat dit over een periode van 25 jaar.

Overeenkomst met voorwaarden

Wanneer men een bruikleen wil aangaan, zal men een overeenkomst ondertekenen met de betrokken stad/gemeente. In deze overeenkomst zullen de richtlijnen qua onderhoud en restauratie worden opgenomen. Wanneer deze richtlijnen niet worden nageleefd kan de stad of gemeente de procedure van verwaarlozing inzetten. Dit leidt na een jaar tot het beëindigen van het peterschap of de bruikleen en de hieraan gekoppelde concessie. Zoals het Vlaamse Decreet voorschrijft.

Peterschap van een grafmonument

Nog een andere optie die bestaat is het peterschap nemen over een bepaald grafmonument. Ook zo wordt er een groot deel van funerair erfgoed in bewaring genomen. Organisaties, personen of groepen kunnen het peterschap over een grafmonument verwerven en verbinden zich er toe in ruil het grafmonument te restaureren en te onderhouden. Ook bij deze optie blijft de stad Antwerpen blijft eigenaar van het grafmonument en het is niet mogelijk om er stoffelijke overschotten in te begraven. De termijn voor peterschap wordt bepaald in onderling overleg. Men kan (Antwerpen) zijn peterschap bekend maken, door een plakkaat te laten plaatsen bij het monument, met de kost van € 50.

Elke Provincie heeft een contactpersoon wat betreft deze hergebruik van oude concessies. Contacteer hiervoor de stad/gemeente in kwestie voor meer informatie.

Een voorbeeld van funerair erfgoed op de begraafplaats van Laken te Brussel:

Back to top button