NieuwsVraag en Antwoord

Hoe kan ik een begrafenisfactuur betalen?

Hoe kan ik een begrafenisfactuur betalen?

Bij het betalen van een begrafenisfactuur kan men er in veel gevallen vanuit gaan dat tegoeden van de overledene de factuur zullen dekken.  De factuur van de begrafenis en/of koffietafel kan dus worden voldaan met de gelden die de overledene op zijn rekening heeft staan.  Deze begrafenisfactuur heeft voorrang en mag dus altijd voldaan worden met geld van de overledene.  Het blokkeren van de rekeningen heeft geen effect op het betalen van de begrafenisfactuur.

Een forfaitair bedrag

Het vormt één van de belangrijkste onderdelen van de begrafenis.  Niet enkel krijgt de begrafenisondernemer zijn geld waarvoor hij gewerkt heeft, ook de andere leveranciers die bijvoorbeeld de koffietafel hebben verzorgd, krijgen hun geld.  Wanneer de begrafenisfactuur voldaan is kan men deze factuur inbrengen als begrafenisonkosten, in de aangifte van de successierechten.  In eerste instantie is dat een forfaitair bedrag, aanslagjaar 2017, € 6.152,40, maar bepaalde facturen zijn hoger dan het forfaitair bedrag. Wanneer ze hoger dan zijn het forfaitair bedrag, vraagt u raad aan uw notaris of de persoon die de aangifte van de successierechten verzorgt.

Wat als iemand anders de begrafenis besteld heeft?

Wanneer iemand een begrafenis heeft besteld en er zijn geen tegoeden op naam van de overledene, kan het zijn dat de besteller de factuur zal moeten voldoen.  Dit omdat hij of zij die begrafenis heeft besteld.  Het kan ook zijn dat een persoon geen familie meer heeft, dan gaat de overheid via sociale instellingen, veelal het OCMW, de begrafenis regelen.  Het regelen van de begrafenis door het OCMW wil niet meteen zeggen dat het OCMW de uitvaart ook zal betalen.

Het OCMW kan beslissen dat een begrafenis wordt geregeld, maar de kosten ervan worden soms van de rekening van de overledene afgetrokken.  Slechts in bepaalde gevallen zal het OCMW het minimum van begrafenisonkosten betalen, dan spreken we veelal over begrafenissen waarbij enkel het lichaam wordt gecremeerd en verstrooid, zonder andere bijkomende opties.  Alles hangt af wat het OCMW in een bepaalde gemeente voorziet als basis-begrafenis.

Wanneer een begrafenis voldaan werd door middel van een uitvaartverzekering, gelden er andere regels met betrekking tot het inbrengen van de begrafenisonkosten in de aangifte van successierechten.  Hiervoor kan u best contact opnemen met de notaris of de persoon die voor u de aangifte verzorgt.

 

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button