NieuwsUitvaart

Leuvense OCMW garandeert voortaan gepaste uitvaart voor iedere arme of eenzame Leuvenaar

In Leuven wil het OCMW iedereen die geen geld heeft, een waardige uitvaart geven. Zoals vele OCMW diensten in Vlaanderen wordt een minimum aan diensten voorzien. Dit valt echter onder voorwaarden. Niet iedereen kan zomaar een OCMW uitvaart krijgen. Wat een zeer beperkte uitvaart is in de meeste Vlaamse gemeenten. Maar om deze diensten te garanderen zoekt de stad Leuven een begrafenisondernemer die deze diensten voor de komende jaren wil uitvoeren.

Afgelopen jaar 28 eenzame of arme uitvaarten verzorgd in het Leuvense

“Afgelopen jaar hebben we via deze regeling 28 eenzame of arme mensen een uitvaart bezorgd”, vertelt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden (SP.A) aan verschillende media. “Het gaat om mensen die geen familie hebben, of van wie de familie of vrienden niet kunnen bijdragen in de begrafeniskosten. We sluiten soms ook vooraf contracten af met mensen die in een OCMW-rusthuis verblijven, maar die niet genoeg pensioengeld krijgen om hun verblijf of hun begrafenis te betalen. Zo hadden we het afgelopen jaar een tiental mensen.” De regeling geldt voor iedere inwoner van Leuven.

De stad maakt van de aanbesteding voor een nieuw contract gebruik om de criteria uit te breiden. “We willen mensen van alle overtuigingen een uitvaart garanderen”, zegt Verlinden. “We vragen daarom bijvoorbeeld dat de begrafenisondernemer een uitvaart kan verzorgen voor alle geloofsovertuigingen, maar ook voor vrijzinnigen. De uitvaarten vinden in principe in Leuven zelf plaats, tenzij de overledene vooraf te kennen gaf dat hij of zij elders wil begraven worden, bijvoorbeeld in een familiegraf buiten de stad.”

Kan zomaar iedereen een OCMW uitvaart krijgen? Neen.

Kan men zelf kiezen om door het OCMW begraven of gecremeerd te worden? Het antwoord hierop is heel eenvoudig: neen. De instelling OCMW beslist zelf voor wie men onkosten van begrafenissen zal vergoeden aan de aangestelde begrafenisondernemer.

Hiervoor moeten goede redenen worden opgegeven en men zal onderzoeken of er nog nabestaanden zijn die het wel kunnen betalen of later zelfs terugvorderen. Bij overlijden kan een familie niet zomaar beslissen om door het OCMW begraven te worden.

Wanneer een persoon OCMW gerechtigd was bij leven, gebeurt het vaak dat het OCMW de uitvaartkosten op zich zal nemen. Wat enkel wil zeggen, dat men het minimum aan uitvaartkosten zal betalen. Het OCMW zal de factuur rechtstreeks aan de begrafenisondernemer betalen en niet via de nabestaanden.

Veelal een asverstrooiing, tenzij anders opgegeven in een laatste wilsbeschikking

Vaak is het zo dat, wanneer men door het OCMW begraven wordt, er een crematie met asverspreiding dient plaats te vinden. Met het oog op de toekomst komt crematie het goedkoopst uit, omdat men bij een teraardebestelling later de stoffelijke resten moet ontgraven en de gemeenschap nog andere kosten heeft om een grafteken te verwijderen.

De plaatselijke dienst van het OCMW maakt zelf regels op met betrekking tot uitvaarten en de kosten die men eraan verbindt. Bijkomende wensen zoals drukwerk en bloemen (in kleine aantallen) worden veelal getolereerd. Deze worden veelal niet door het OCMW voorzien in de uitvaartkosten. Indien men bloemen of drukwerk zou wensen, moeten de nabestaanden dit zelf vergoeden aan de begrafenisondernemer. Wanneer men te veel wil, en men kan dit betalen, kan het OCMW beslissen om geen uitvaartkosten uit te betalen en moeten nabestaanden het volledige factuurbedrag voldoen.

Men dient eveneens rekening te houden dat het OCMW later een terugvordering kan opstellen gericht aan de nabestaanden, indien deze de uitvaartkosten wel zelf hadden kunnen betalen.

bron: radio2 – Vrt nieuws – eigen redactie

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button