Een krantenbericht bij overlijden

Je kan een overlijdensbericht in de krant laten plaatsen.

Het is al jaren bekend dat de overlijdensberichten in een krant, lokaal of nationaal, het best gelezen stuk is van de krant. De necologie. Het is zelfs bewezen dat jongere mensen deze overlijdensberichten doornemen.

De meeste tijdschriften hebben een “in memoriam” bericht voor bekende, verdienstelijke personen in onze maatschappij.

Je kan een overlijdensbericht opdelen in vijf verschillende categorieën:

1. De mededeling van een recent overlijden door de nabestaanden

Meestal is dit een gewone weergave in de krant van de rouwbrief die is opgesteld door de nabestaanden. De begrafenisondernemer zorgt ervoor dat deze rouwbrief in de krant komt te staan. De bedoeling is meestal om een groter aantal mensen te bereiken, wanneer de kennissenkring vrij groot en verspreid is dat het bijna onmogelijk is om iedereen een rouwbrief toe te sturen.

2. Een mededeling van een overlijden door andere instanties dan de nabestaanden

Universiteiten, ministeries, scholen, bedrijven en organisaties hebben de gewoonte het overlijden van hun collega of lid mee te delen aan hun betreffende kennissenkring. Met dit middel proberen ze ook hun medeleven te betuigen aan de nabestaanden van hun recent overleden collega. Het gebeurt veel dat er meerdere malen eenzelfde persoon wordt vermeld op één pagina van de krant. Rouwberichten van bedrijven of instanties zijn meestal veel kleiner dan die van de nabestaanden.

3. Een rouwbericht als enige kennisgeving van overlijden

Het gebeurt dat nabestaanden beslissen geen rouwbrief rond te sturen maar in plaats daarvan een rouwbericht laten plaatsen in de krant. Er wordt ook vaak gekozen voor een rouwbericht na de uitvaart om zo toch nog het overlijden bekend te maken zonder dat er een rouwbrief aan te pas komt.

4. Een dankbetuiging

De dankbetuiging wordt op vraag van de familie enkele weken na de uitvaart in de krant geplaatst. Dit is zeker aan te raden wanneer de familie overspoeld wordt met schriftelijke deelnemingsbetuigingen via de post of na de uitvaart. Indien dit niet het geval is, is het toesturen van een bidprentje of gedachtenisprentje geraadzamer.

5. Herdenkingsberichten

Wanneer een overlijdensverjaardag nabij komt, plaatsen nabestaanden vaak een herdenkingsbericht als herinnering aan hun dierbare overledene. Er kan ook een uitnodiging bij staan tot het bijwonen van de herdenkingsdienst als deze gehouden wordt.

Back to top button