Nieuws

Vernieuwingen op de begraafplaats in Oudegem

Nieuwbericht van de website Dendermonde.be

Het oud-strijdersperk werd omgevormd en de nieuwe toegangsweg op de begraafplaats Oudegem is klaar. Er wordt ook verder gewerkt aan een natuurbegraafplaats en de mogelijkheid om de as uit te strooien op de Schelde.

Omvorming oud-strijdersperk en nieuwe toegangsweg klaar

Op de gemeenteraad van 19 oktober 2016 werd er een nieuw visieplan voor de begraafplaats Oudegem goedgekeurd. Dit visieplan omvat verschillende elementen: het bouwen van een afscheidsruimte, het vernieuwen van de kinderbegraafplaats, grasperken aanleggen en het hervormen van het oud-strijdersperk.

De kinderbegraafplaats werd reeds vernieuwd in maart 2017.

In augustus 2018 werd gestart met de aanleg van nieuwe wandelpaden op de begraafplaats, gevolgd door de aanleg van een nieuw ereperk in de maand september. Uit respect voor de oud-strijders werd er gekozen om de bestaande zerken, die zeer dun en fragiel waren geworden, te vervangen door liggende elementen in het gras.

In het najaar wordt de groenaanplanten op de begraafplaats verder gezet en in 2019 staat de verdere verfraaiing van de begraafplaats op de planning:

  • het plaatsen van een afscheidsruimte
  • de vernieuwing van het voorplein van de begraafplaats
  • de uitbreiding van de begraafplaats met nieuwe urnenvelden
  • de ontruiming van verwaarloosde zerken

Oproep naar locaties voor een natuurbegraafplaats

Na een wijziging van het decreet kunnen steden en gemeenten nu zelf publieke domeinen, andere dan de traditionele begraafplaats, op hun grondgebied aanduiden waar assen mogen worden uitgestrooid en/of composteerbare urnen mogen worden begraven.

De stad Dendermonde ging op zoek naar alternatieve begraafwijzen om tegemoet te komen aan de mogelijkheid de nieuwe manier van begraafplaatsen. Er zijn 2 alternatieven op de traditionele manier van begraven.

  1. Natuurbegraven

Op een natuurbegraafplaats worden de overledenen toevertrouwd aan de natuur. Daarbij dient ervoor te worden gezorgd dat men enkel gebruik maakt van ecologische materialen. De markering van de plaats van begraven is vergankelijk. Vaak in de vorm van een boorschijf met inscriptie of herinneringsboom. Nabestaanden kunnen de gedenkplek altijd vinden. Voor anderen zal het graf steeds minder opvallen.

Er werd reeds enig denkwerk gedaan rond deze manier van begraven in Dendermonde en men kwam tot volgende bevindingen. Om in de natuur te kunnen begraven, is het allereerst belangrijk om over een stuk grond te beschikken. Op dit stuk grond dienen ofwel heel wat natuurlijke elementen aanwezig te zijn of moet geïnvesteerd worden in het aanplanten van groen. We spreken hier dan over een grote oppervlakte waar het binnen de ruimtelijke structuur van de stad mogelijk is om deze ook als natuurbegraafplaats te ontwikkelen.

Momenteel beschikken wij als stadsbestuur in Dendermonde niet over een geschikte ruimte waar we natuurbegraven kunnen introduceren. De verdere zoektocht naar een perfecte locatie zal worden verder gezet. Suggesties mogen steeds doorgegeven worden. Deze zullen dan verder onderzocht worden.

  1. As uitstrooien over de schelde

Er is ook meer en meer vraag om de as uit te strooien op de Schelde. De stad Antwerpen biedt reeds deze mogelijkheid. Op de Scheldekaaien ter hoogte van het Loodswezen kunnen families vanaf de oever afscheid nemen van hun dierbaren die de Schelde als laatste rustplaats kozen. Via een biologisch afbreekbare zee-urne kan de as van de overleden op een veilige manier toevertrouwd worden aan de rivier. Het is enkel toegelaten een biologisch afbreekbare zee-urne te gebruiken. Er mogen enkel echte bloemen of bloemblaadjes mee in het water, geen bloemenkransen of niet afbreekbare materialen.

Ook voor deze manier van begraven gingen we reeds op zoek naar geschikte locaties in Dendermonde. De volledige uitwerking en de praktische mogelijkheden zullen nog verder te worden uitgewerkt. Dit gebeurt in samenspraak met De Waterweg vermits de Schelde geen eigendom is van de stad.

Meer info?

Dienst burgerlijke stand

052-25 11 55
Bron: https://www.dendermonde.be/nieuwsdetail/5625/vernieuwingen-op-de-begraafplaats-in-oudegem

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button