Wierook

Wierook wordt bij het Christelijk geloof gebruikt tijdens het afscheid nemen

Wierook is een mengsel van aromatische organische stoffen, dat aangestoken kan worden en dan een als aangenaam geur verspreidt. Met wierook wordt ook wel bedoeld de hars (olibanum) van de wierookboom (Boswellia). De oorspronkelijke betekenis van het woord wierook is “wijrook” (rook om te wijden).

 

Geschiedenis van wierook

Wierook wordt al sinds 1700 voor Christus gebruikt, waarschijnlijk oorspronkelijk als reukoffer. Een reukoffer had tot doel de goden gunstig te stemmen. De geur en het gebed stijgen met de rook omhoog. Een praktisch gebruik van wierook was het verdrijven van rottingslucht. Het bloed en restanten van de dieren die Joden offerden, werden gemaskeerd met de indringende geur van wierook.

Wierook werd en wordt in Europa vooral gebruikt in kerken. Hoewel bij de Joden nog de geur van de offers verdreven moest worden kon men middels wierook de geur van vermogenden die in de kerk begraven lagen verdoezelen. De uitdrukking rijke stinkerd vindt hier dan ook mogelijk zijn oorsprong. Ook tijdens begrafenissen en pelgrimsoorden waar mensen van ver hebben moeten komen lijkt het gebruik van het geurverdoezelende wierook geen toeval.

De harsen en oliën waren voor gewone mensen onbetaalbaar, omdat deze van buiten Europa geïmporteerd moesten worden. Los daarvan bestond er buiten de kerk geen cultuur van gebruik van wierook.

Sinds de jaren 1960 groeide de belangstelling voor oosterse culturen en religie. In veel landen als China, India, Tibet en Japan wordt veel wierook gebruikt. In deze landen is wierook net zo gewoon, als in de westerse wereld bloemen in huis of het gebruik van zeep of parfum. Met de belangstelling groeide ook de import en gebruik van oosterse wierook.

 

Geloof en wierook

wierook-afscheid-kerkWierook die men laat smeulen op een luchtig kooltje wordt gebruikt in katholieke, oosters-orthodoxe, oudkatholieke en anglicaanse erediensten. Door het zwieren met het wierookvat door de misdienaar, blijft het kooltje gloeiend. Dit is echter geen vereiste. Een kooltje brandt ongeveer een uur, maar door de constante toevoer van lucht wordt de brandtijd ongeveer gehalveerd. Wierookkorrels (meestal ongeveer 2 mm groot) smeulen ongeveer 10 minuten. De wierook in een kerk is een reukoffer dat symbool staat voor het ten hemel opstijgende gebed.

De wierook wordt in de kerk vooral gebruikt bij het afscheid nemen van de overledene. De priester zal met het wierookvat rond de kist of urne gaan. Het is ook een teken van eerbied en huldiging. Het dode lichaam wordt bewierookt aan het einde van de afscheidsviering in de kerk. De wierook wordt in een wierookvat geplaatst en zo stijgt de rook op door de gaten in het wierookvat.

Back to top button