BasisinformatieNieuwsVraag en Antwoord

Kan ik een bankrekening laten deblokkeren met een akte van overlijden?

Een overlijden brengt heel wat formaliteiten met zich mee.  Zo ook de afwikkeling met de bank waar de overledene zijn of haar bankrekening had.  Een veelvoorkomende fout is te denken dat men met de akte van overlijden een bankrekening kan deblokkeren.

Naar de bank met een akte van overlijden

Zo stappen er wel eens familieleden met een akte naar de bank toe, om de bankrekening te deblokkeren.  Echter heeft dit het effect dat de blokkering zal plaatsvinden of zal aanhouden.  Een blokkering gebeurt wanneer de bank op de hoogte wordt gesteld van het overlijden.  Dit kan door familie gebeuren, maar het gebeurt evengoed dat de bank het via andere kanalen verneemt.  Een voorbeeld hiervan is de pensioendienst van de overheid, die bij aangifte van overlijden meteen digitaal verwittigd wordt.

Er is dus meer nodig dan enkel een akte van overlijden om een bankrekening bij overlijden te deblokkeren, maar wat?

Een attest of akte van erfopvolging is nodig om een bankrekening te laten deblokkeren.  Veelal wordt dit document afgeleverd door de notaris, dan spreekt met over een akte.  Een attest kan men opvragen via de overheid, dat kan vandaag zelfs digitaal via myminfin.  Echter zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan de aflevering hiervan.  Had de overledene een testament of huwelijkscontract?  Dan zal er een akte opgemaakt moeten worden door de notaris, waarop verklaart wordt wie er wat krijgen mag van de bank en andere eigendommen.

Wat is attest of akte van erfopvolging?

Een attest of akte van erfopvolging is een document waarop verklaart wordt wie de wettelijke erfgenamen zijn van de overledene.  Zo weet de bank aan wie men welk aandeel van de nalatenschap moet uitkeren.  Een akte van overlijden is een bewijs van overlijden, een verklaring van overlijden opgemaakt door de overheid.

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button