DiscussieNieuws

Composteren, de toekomst voor milieuvriendelijk ‘begraven’?

Het Brussels gewest staat er voor open

Gaan we composteren?

Wat als we cremeren en begraven vergeten en met z’n allen gaan composteren?  Volgens velen in de internationale uitvaartmarkt zou het wel eens de meest milieuvriendelijke optie zijn.  Het Brussels gewest heeft als eerste in België de deur open gezet voor het composteren van stoffelijke overschotten.  Maar, hoe zit het internationaal.

Het milieu is een hot topic

Er wordt in elk geval over gesproken.  Het milieu is een hot topic dus komt de uitvaartsector ook aan de beurt.  Naast het resomeren en cryomeren is er ook nog het composteren als milieuvriendelijke oplossing.  Is dit dé oplossing voor de toekomst?  Geen vlam, warmte of plaats in een graf nodig om iemand te composteren.

Klassiek begraven in de Amerika is niet zo milieuvriendelijk

In Amerika kiest men nog vaak voor het klassieke begraven.  Veelal komt er nog een balseming aan te pas.  Deze balseming voorziet niet zo’n milieuvriendelijke producten en dat lichaam wordt dan in de grond geplaatst.  Veelal in een kelder en dan nog in een grafkist.  Deze grafkisten worden soms ook van metaal gemaakt.  Of hout.  Totaal niet zo goed voor het milieu, maar het vormt wel een deel van de Amerikaanse cultuur.

Plaatsgebrek

Plaatsgebrek is ook een probleem, dit over gans de wereld.  Zeker in drukbevolkte gebieden zoals Japan en China, is een graf uit den boze.  Onbetaalbaar en in China zelfs niet meer toelaten bij wet.  Begraven wordt dus een probleem.  Men zou denken dat crematie dé oplossing is, maar dat is het niet altijd.  Crematoria zijn al veel milieuvriendelijker geworden, maar toch heeft het zijn limiet.

Is het dé oplossing?

Men wil meer en als het kan neutraal voor het milieu.  Composteren, een lichaam laten vergaan, heel natuurlijk en zonder chemicaliën, lijkt voor groen gezinden dé oplossing.  En misschien is het dat ook.   Daarnaast moeten we aan onze cultuur denken.  Zijn wij er klaar voor?  Is het composteren dé oplossing en hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Gaan we speciale begraafplaatsen aanleggen om deze compostering te kunnen laten plaatsvinden?  Is er geen geurhinder voor de omgeving?  Wat met wetgeving en specifieke regels rond kleding of gaan we de lichamen compleet naakt laten composteren?

Details zijn gevoelig voor nabestaanden

Het zijn details, maar gevoelige details.  Deze details zijn belangrijk voor het composteren maar wat met de familie of nabestaanden?  Hoe leg je uit aan nabestaanden dat een lichaam naakt zal moeten vergaan?  Aan de andere kant, wanneer men kiest voor composteren, is men er heel bewust mee bezig en zal de optie primeren boven de manier waarop het gebeuren zal.

In Vlaanderen is het echter nog niet mogelijk op wettelijk vlak.  Brussel zet er daarentegen wel een deur voor open en daarmee één van de meest moderne regio’s van gans Europa.   Zelfs in de ganse wereld.  Toch iets waar het Brussels gewest een grote voortrekkersrol in speelt.

 

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button