ArchiefBasisinformatie

Deblokkeren van bankrekening na overlijden

Deblokkeren van bankrekeningen

Het deblokkeren van bankrekeningen na een overlijden

Bij een overlijden komt er heel wat kijken. Naast de praktische zaken rond de begrafenis, zijn er ook andere zaken die dringend geregeld dienen te worden. Zo ook het vrijgeven van de bankrekeningen. Ook al worden de bankrekeningen niet meer volledig geblokkeerd, vervallen wel alle volmachten.

Sinds 31 augustus 2009 kan de langstlevende partner beschikken over gelden en worden de bankrekeningen niet meer volledig geblokkeerd. Rekeningen op naam van de overledene kunnen bij de bankinstelling betaald worden. U dient een akte van overlijden te kunnen voorleggen. Deze akte krijgt u doorgaans van uw begrafenisondernemer.

Nemen van 5.000 is reeds deel van de nalatenschap

Opgelet dit gebruik van gelden tot 5.000 euro, wordt aanzien als voorschot op de latere verdeling van de nalatenschap. Al is de deblokkering van bankrekeningen intussen versoepeld en dient de ontvanger van het registratiekantoor of uw notaris een Akte of Attest van Erfopvolging op te maken.

Afhankelijke van enkele voorwaarden dient u te beschikken over een Akte of Attest van Erfopvolging. Het Attest van Erfopvolging wordt opgemaakt door de ontvanger van het registratiekantoor. De Akte van Erfopvolging dient te worden opgemaakt door uw notaris. (Registratiekantoor = Kantoor van FOD Belastingen)

De “Verklaring van Erfrecht” ondertekend door het gemeentebestuur (bij klein saldo op de bankrekening) en de “Akte van Bekendheid” opgemaakt door de Vrederechter zijn niet meer geldig voor deblokkering.

Waarom hebben bankinstellingen deze informatie nodig?

Banken hebben strenge regels wanneer het gaat over de resterende gelden op de rekening(en) van de overledene. Men moet kunnen nagaan wie er effectief erfgenaam is en wie niet. Vóór de bank alle tegoeden kan vrijgeven aan de erfgenamen, moet de bank alle tegoeden bekend maken bij de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen.

Wat is belangrijk om weten?

Een bedrag gelijk aan de helft van de tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen, met een maximum van 5.000 euro (buiten de betaling van de bevoorrechte schulden en voor alle financiële instellingen samen) kan worden vrijgemaakt ten gunste van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, en dat zonder de toestemming van de andere erfgenamen.

 • Voor de langstlevende echtgenoot gaat het om de tegoeden op de rekeningen waarvan de langstlevende echtgenoot houder of medehouder is.
 • Voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner gaat het om de tegoeden op de rekeningen waarvan hij medehouder is.

Goed om te weten:

Als de langstlevende partner meer dan de helft van de beschikbare creditsaldi of in totaal meer dan 5.000 euro aanwendt, aanvaardt hij automatisch de nalatenschap (met de eventuele schulden).

Worden geblokkeerd:

 • de tegoeden op naam van de overledene
 • de tegoeden op naam van de echtgenoot van de overledene
 • de tegoeden op naam van de overledene EN van zijn echtgenoot
 • de tegoeden op naam van de overledene EN van een derde
 • de tegoeden op naam van de echtgenoot van de overledene EN van een derde

Stortingen kunnen blijven doorgaan:

 • Er kunnen wel nog altijd stortingen gedaan worden op de rekeningen waarvan (de echtgenoot van) de overledene houder of medehouder was.
 • De doorlopende opdrachten en domiciliëringen op een geblokkeerde rekening worden stopgezet.

De bank deblokkeert de tegoeden op vertoon van twee documenten:

1. Een attest of akte van erfopvolging

Het attest van erfopvolging wordt opgesteld door de ontvanger van het registratiekantoor of – ingeval van een testament, huwelijkscontract of onbekwame erfgenaam – door een notaris.

De akte van erfopvolging wordt opgesteld door een notaris.

De notaris of ontvanger van het registratiekantoor zal een notificatie doen aan de fiscus en de sociale zekerheid om te informeren of er nog openstaande schulden zijn op naam van de overledene of één van de erfgenamen. Indien dit het geval is, is de bank verplicht om de tegoeden te blijven blokkeren tot een nieuw attest of een akte van erfopvolging bevestigt dat alle schulden betaald zijn.

2. Een door alle erfgenamen ondertekende vereffeningsopdracht

Als bepaalde erfgenamen buiten de Europese Economische Ruimte wonen, kan de bank de tegoeden alleen vrijgeven met de toestemming van de ontvanger van de registratie, tenzij de erfgenamen zich borg stellen voor de betaling van de successierechten.

©Uitvaartvlaanderen.be – bron: Uitvaartvlaanderen.be en gedeeltelijk Belfuis.be

 – ©2016

Gerelateerde onderwerpen

Reacties

 1. Mijn mama haar rekening is nu gedeblokkeerd. We zijn met 8 erfgenamen die elk zijn deel krijgt van de nalatigschap. Maar kan ik nu 1000 euro afhalen voor de eventuele bijkomende kosten die nog na komen. En dat de overgebleven bedrag dan verdeeld kan worden.

  Mvg d d

  1. Beste,

   U moet eerst een attest of akte van erfopvolging afleveren aan de bank alvorens de tegoeden worden vrijgegeven. Voor verdere financiële afhandelingen kan u best met de bank een afspraak maken.

 2. Om al dan niet als erfgenaam op te staan, is het belangrijk het laatste saldo te kennen op de rekening van de erflater. Geeft de bank die informatie vrij op verzoek of…?

 3. Ik ben mede eigenaar van gezamenlijke spaarrekening van de overledene geen familie wel met samengewoond nu moet ik bij curator verschijnen om rekening vrij te geven ben ik dan recht op helft kwijt er zit nog een schu´d open van ex vrouw hoger dan volledige bedrag

 4. ik ben enige erfgenaam, ik heb alle formulieren opgezocht die normaal de notaris doet voor veel geld
  alle formulieren oa aangifte van nalatenschap en dan nog zou ik voor een klein bedrag een notaris nodig hebben omdat mijn ouder gescheiden zijn sinds 2001. Wat kan ik doen om het geld van mijn vader vrij te krijgen, straks moet men meer betalen aan de notaris voor minder geld op zijn rekening te deblokkeren.
  Graag wat uitleg.
  Vanderstraeten Steve

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button