BegraafplaatsenNieuws

Natuur steeds populairder als laatste rustplaats

Er is een groeiende vraag naar een laatste rustplaats in de natuur. Lokale overheden spelen hierop in door hun begraafplaatsen te herinrichten als micro-natuurgebieden via onder meer re-wilding.  Anderen gaan een stap verder en richten afzonderlijke natuurbegraafplekken op, in openbaar domein, mét toestemming van Natuur en Bos. Hoewel er vijf jaar geleden nog geen sprake van was, telt Vlaanderen intussen zes natuurbegraafplekken. Voor Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir mag dat aantal omhoog. Ze helpt lokale besturen op weg richting hun eigen natuurbegraafplaats met een informatiewebsite en -brochure van Natuur en Bos. “Naast het vergroenen van bestaande begraafplaatsen, kunnen lokale besturen ook door de realisatie volwaardige natuurbegraafplekken in onze natuur de laatste wens van veel mensen beantwoorden. Vanuit Natuur en Bos staan we hen alvast met raad en daad bij”, klinkt het.

In deze Allerheiligenperiode bezoeken we traditioneel het kerkhof om onze overleden geliefden te herdenken. Maar de traditionele begraafplaatsen zijn niet bij iedereen in trek. Steeds meer mensen streven naar een laatste rustplek in de natuur. Stoffelijke resten in de natuur begraven is echter wettelijk verboden. Lokale besturen trachten echter steeds vaker maximaal bos en natuurelementen binnen hun begraafplaatsen te creëren. Vaak wordt er ook aan het zogenaamde re-wilding gedaan, verwildering van de bestaande begraafplaatsen. Zo ontstaat niet enkel een groen gevoel, maar ook ecologische buffers waar interessante plant- en diersoorten kunnen gedijen. 

Een grotere stap is echter de aanleg van afzonderlijke natuurbegraafplekken. Een natuurbegraafplek is een zone in bos of natuur voor as-verstrooiing of het begraven van biologisch afbreekbare urnen. Dit kan echter alleen op voorwaarde dat er een laatste wilsbeschikking is van de overledene of een akkoord van alle nabestaanden is. De lokale besturen (steden en gemeentes) moeten daarvoor de initiatiefnemer zijn.

Zes natuurbegraafplekken 

“Vijf jaar geleden was er nog geen sprake van, maar vandaag telt Vlaanderen al zes natuurbegraafplekken”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “De eerste natuurbegraafplek werd gecreëerd in 2018 in Lanaken (Rekem), vandaag vinden we er ook in Zoersel, Beersel, Lier en Ternat. En ook de stad Gent heeft intussen een natuurbegraafplek in de Vinderhoutse bossen gepland”.

Het initiatief en de bevoegdheid van de natuurbegraafplekken liggen bij de lokale besturen. Een natuurbegraafplek creëren begint bij een gesprek tussen de betrokken partners om de randvoorwaarden af te bakenen en de noodzakelijke vergunningen te krijgen. Niet overal kan men immers een natuurbegraafplek inrichten, de natuurdoelstellingen primeren, er moet rekening gehouden worden met de bepalingen in het natuur- en bosdecreet. Om lokale besturen op weg te helpen richting hun eigen natuurbegraafplaats en om ervoor te zorgen dat alle randvoorwaarden vervuld zijn, stellen Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir en Natuur en Bos een informatiewebsite en -brochure ter beschikking.

“Tijdens deze Allerheiligenperiode denken we wel eens aan onze laatste rustplaats. Steeds meer mensen verlangen om die in de natuur te vinden, maar dat is niet makkelijk. Als minister van Natuur wil ik sowieso onze steden en gemeenten stimuleren om in te zetten op het vergroenen van de al bestaande begraafplaatsen, maar ook om extra rustplaatsen in en met respect voor de echte natuur te realiseren helpen we hen voortaan op weg”.

Voor de te volgen procedure bij het aanleggen van een natuurbegraafplek, kan je de informatiewebsite en -brochure vinden via https://www.natuurenbos.be/natuurbegraafplekken.

bron: kabinet bevoegd minister Zuhal Demir.

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button