BegraafplaatsenNieuwsOpmerkelijk

Nieuwe natuurbegraafplaats heeft bio-afbreekbare kisten en geen gedenktekens

Kisten en urnen zijn bio-afbreekbaar

In Drongen bij Gent is een natuurbegraafplaats geopend. Gedenktekens zijn er niet. De kisten en urnen die er begraven zullen worden zijn bio-afbreekbaar. De concessie loopt 25 jaar, de duur die een lichaam nodig heeft om op te gaan in de natuur.

De eerste natuurbegraafplaats waar lichamen kunnen rusten

De natuurbegraafplaats is de eerste natuurbegraafplaats in Vlaanderen waar niet alleen assen worden uitgestrooid en urnen worden begraven, maar waar ook lichamen een laatste rustplaats kunnen vinden. Overledenen krijgen letterlijk een plaats in de natuur. Gedenktekens zijn er niet, maar nabestaanden kunnen wel een vogelhuisje met de naam van de overledene aan een boom hangen.

Urnen en kisten moeten uit natuurlijke materialen bestaan en biologisch afbreekbaar zijn. Op de begraafplaats is plaats voor ongeveer 600 graven. “Met deze eerste Gentse natuurbegraafplaats spelen we in op de toegenomen vraag naar meer natuurlijke begraafvormen”, zegt Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken. “Overledenen kunnen er rusten in een prachtige, groene omgeving. Uniek is dat het de eerste natuurbegraafplaats is van Vlaanderen waar naast assen en urnen ook lichamen kunnen begraven worden.”

Aandacht voor natuurrijkdom en hergebruik

Bij de aanleg van de begraafplaats werd het landschap zoveel mogelijk behouden, met als aanvulling een boomgaard met 72 kersenbomen. In tegenstelling tot bij andere begraafplaatsen zijn er bovendien geen groenblijvende planten geplant, waardoor de seizoenen duidelijk zichtbaar zullen zijn.

Er ging ook veel aandacht naar biodiversiteit: zo werd er grond van de Westerbegraafplaats naar de natuurbegraafplaats gebracht om typische planten, zoals het zandblauwtje, ook in Drongen een kans te geven. Natuurlijke materialen werden zoveel mogelijk hergebruikt. De banken op de centrale afscheidsplek zijn gemaakt met bomen die in Gent gerooid werden. In de takkenwallen krijgen de takken van de bomen van de begraafplaats een plek. De poort van de oude begraafplaats van Drongen dient dan weer als ingang aan het Blekebruidspad.

Historiek

Er ging ook aandacht naar de historiek van de plek. Tijdens het archeologisch onderzoek werd immers een grafheuvel uit de bronstijd ontdekt. De contouren van de grafheuvel werden zichtbaar gemaakt met houten palen en een gracht. Op de grafheuvel kunnen urnen begraven worden. Ook een woning uit de ijzertijd werd met houten palen aangeduid. “Bij alle nieuwe ontwikkelingen voert de Stad archeologisch onderzoek uit”, zegt Filip Watteeuw, schepen van Stadsarcheologie. “Dat is ook gebeurd naar aanleiding van deze nieuwe natuurbegraafplaats. Het onderzoek heeft heel wat opgeleverd.

Het is mooi dat de archeologische vondsten geïncorporeerd worden in de nieuwe begraafplaats én er een nieuwe functie krijgen.” De stad Gent wil de komende jaren ook ‘natuurbegraafplekken’ inrichten. Op zo’n natuurplekken kunnen geen lichamen begraven worden, maar wel assen uitgestrooid. Een eerste natuurbegraafplek zal de komende jaren worden ingericht in een deel van de Vinderhoutse Bossen. Een concessie loopt 25 jaar, de duur die een lichaam nodig heeft om op te gaan in de natuur. Een plek vooraf reserveren is niet mogelijk.

Bron: via Matthias Vanheerentals – Foto’s persbericht stad Gent

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button