BasisinformatieFiscaliteitNieuwsVraag en Antwoord

Overlevingspensioen, weduwepensioen of weduwnaarspensioen na overlijden

Recht op pensioen na overlijden

Overlevingspensioen, weduwepensioen of weduwnaarspensioen na overlijden

Wat?

Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden.

Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet.

We noemen het ook wel een weduwepensioen of weduwnaarspensioen.

 

Voor wie?

Kunnen recht hebben op een overlevingspensioen:

Zelfstandigen kunnen terecht bij het RSVZ.

 

Wanneer krijgt u als huwelijkspartner een overlevingspensioen?

U moet aan deze voorwaarden voldoen:

 1. U hebt de minimumleeftijd op het moment van overlijden van uw huwelijkspartner of u krijgt een rustpensioen.
  Is uw huwelijkspartner overleden in 2020? Dan is de minimumleeftijd 47 jaar en 6 maandenBekijk de minimumleeftijden voor andere jaren.
 2. U was minstens 1 jaar getrouwd (of u zit in een situatie die we zo beschouwen).
 3. U bent niet getrouwd. Als u hertrouwt, dan wordt uw overlevingspensioen geschorst.
 4. U bent niet veroordeeld voor misdrijven tegenover de overleden huwelijkspartner (zie artikel 727, § 1, 1° of 3° van het Burgerlijk Wetboek).

Belangrijk: voldoet u aan alle voorwaarden behalve de minimumleeftijd? Dan komt u in aanmerking voor een overgangsuitkering.

 

Situaties die we beschouwen als 1 jaar huwelijk

Was u wel getrouwd, maar geen volledig jaar? Dan hebt u misschien toch recht op een overlevingspensioen, als u voldoet aan een van deze voorwaarden:

  • U woonde voor het huwelijk al wettelijk samen. En die periode van wettelijke samenwoonst en het huwelijk duurde samen minstens 1 jaar en werd niet onderbroken.

of

  • Er was op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste waarvoor u of uw huwelijkspartner kinderbijslag kreeg.

of

  • Er is een kind geboren uit uw huwelijk of uit uw wettelijke samenwoning.

of

  • U krijgt binnen de 300 dagen na het overlijden van uw huwelijkspartner een kind.

of

 • U was gehuwd op het moment van overlijden en het overlijden is het gevolg van een ongeval of een beroepsziekte na de huwelijksdatum.

 

Alleen bij het overlijden van een ambtenaar: tijdelijk overlevingspensioen

Was u geen volledig jaar gehuwd en wordt uw situatie niet gelijkgesteld? Dan kan u als huwelijkspartner of ex-huwelijkspartner van een ambtenaar recht hebben op een tijdelijk overlevingspensioen van 12 maanden.

De berekening en aanvraag zijn hetzelfde als bij het gewone overlevingspensioen.

Lees hier hoe u een tijdelijke overlevingspensioen aanvraagt.

 

Leeftijdsvoorwaarden voor een overlevingspensioen

In 2020 is de minimumleeftijd 47 jaar en 6 maanden.

Vanaf 2025 is de minimumleeftijd 50 jaar.

Nu zitten we in een overgangsperiode: minimumleeftijd verhoogt elk jaar met 6 maanden:

 

Huwelijkspartner overleden in: Minimumleeftijd nabestaande op het moment van overlijden:
2015 en eerdere jaren 45 jaar
2016 45 jaar en 6 maanden
2017 46 jaar
2018 46 jaar en 6 maanden
2019 47 jaar
2020 47 jaar en 6 maanden
2021 48 jaar
2022 48 jaar en 6 maanden
2023 49 jaar
2024 49 jaar en 6 maanden
2025 50 jaar

Belangrijk: bent u te jong en voldoet u wel aan de andere voorwaarden? Dan hebt u recht op een overgangsuitkering voor 12 of 24 maanden.
Alles over overgangsuitkering

 

Ex-huwelijkspartner van een ambtenaar

Als u de ex-huwelijkspartner van een overleden ambtenaar bent en u niet hertrouwd bent, kunt u ook een overlevingspensioen ontvangen als u voldoet aan de voorwaarden.

Komen u als ex-huwelijkspartner én de huidige huwelijkspartner op het moment van overlijden in aanmerking voor een overlevingspensioen? In dit geval verdelen we het overlevingspensioen.

Belangrijk: wanneer u én de huwelijkspartner samen in aanmerking komen voor een overlevingspensioen, moet u uw pensioenaanvraag binnen het jaar na het overlijden van de overleden ambtenaar indienen. Doet u dat niet, dan verliest u uw recht op een overlevingspensioen.

Deze verdeling is definitief, dat wil zeggen dat het overlevingspensioen van de langstlevende huwelijkspartner niet wordt aangepast bij bijvoorbeeld een tweede huwelijk of het overlijden van de ex-huwelijkspartner.

 

Wanneer hebben wezen recht op een overlevingspensioen?

Wezen moeten voldoen aan deze voorwaarden:

 1. De overledene was een ambtenaar.
 2. Ze zijn volle wezen.
  De vader- of moederloze wees wordt gelijkgesteld met de volle wees als:

  • de langstlevende ouder geen recht heeft op een overlevingspensioen;
  • zijn afstamming enkel ten aanzien van de overleden ouder vaststaat.
 3. Ze zijn jonger dan 18 jaar of ze zijn meerderjarig maar geven nog recht op kinderbijslag
 4. Ze zijn niet veroordeeld voor misdrijven tegen over de overledene.

Wanneer er sprake is van voogdijneemt u best contact op met ons.

 

Hoeveel?

We kunnen niet 1 bedrag geven voor iedereen. Want de berekening hangt onder andere af van:

 • het aantal personen die recht hebben op het overlevingspensioen;
 • het eventueel recht op gewaarborgd minimumbedrag;
 • een eventuele beperking aan het relatief of absoluut maximum (voor ambtenaren);
 • andere inkomsten (beroep of uitkeringen)
  Alles over pensioenen en andere inkomsten combineren

Meer weten over de berekening?

Ambtenaren: berekening bruto overlevingspensioen
Werknemers: berekening bruto overlevingspensioen

Hoe aanvragen?

U moet geen aanvraag doen als uw overleden huwelijkspartner al gepensioneerd was.

In alle andere gevallen moet u wél een aanvraag doen.

Moet u een aanvraag doen?

Vraag uw overlevingspensioen dan online aan

U kan uw aanvraag ook doen bij:

 

Goed om te weten: wanneer start uw overlevingspensioen?

 • Was de overledene al gepensioneerd?
  • Dan start uw overlevingspensioen op de eerste dag van de maand na het overlijden.
 • Was de overledene nog niet gepensioneerd?
  • Dan start uw overlevingspensioen werknemer op de eerste dag van de maand van het overlijden.
  • Dan start uw overlevingspensioen ambtenaar op de eerste dag van de maand na het overlijden.

Uitzondering: moet u toch een aanvraag indienen? Opgelet, wanneer u die aanvraag meer dan 12 maanden doet na het overlijden, start uw overlevingspensioen pas de eerste dag van de maand volgend op uw aanvraag.
Opgelet: als er zowel een huwelijkspartner als een ex-huwelijkspartner is, verliest de ex-huwelijkspartner zijn recht op een overlevingspensioen als hij zijn aanvraag niet binnen het jaar volgend op het overlijden heeft ingediend.

 

Goed om te weten: wanneer wordt uw overlevingspensioen betaald?

 

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online aan de bevoegde diensten.

Vul ons contactformulier in.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!

(Online geplaatst in juni 2020 – houd er rekening mee dat wetgeving/regelgeving/contactinformatie door de overheid kan worden aangepast, informeer u.)

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button