Archief

Geen katholieke uitvaarten meer in de aula van de begrafenisondernemers

Geen katholieke uitvaarten meer in de aula van de begrafenisondernemers

De aula in het crematorium zal nog wel worden toegestaan, ook al is dat exact hetzelfde als bij de begrafenisondernemers.

Het rommelt in de begrafeniswereld. Meer bepaald tussen de begrafenisondernemers en de bischoppen die geen christelijke uitvaarten meer toestaan in de aula’s bij de begrafenisondernemers. Groot opvallend aspect is het feit dat de aula in het crematorium wél blijft toegestaan, als plaats alwaar een katholieke uitvaart mag plaatsvinden.

Vele priesters vinden dat de Kerk op deze manier kleine families, die niet vaak in contact komen met de kerk, zal verliezen en zo niet meer kunnen bijstaan op momenten van afscheid. De beslissing van Vlaamse bischoppen zal de aangroei van begrafenissen in aula’s bij begrafenisondernemers enkel aanwakkeren, volgens mening van meerdere begrafenisondernemers.

Vlaamse begrafenisondernemers vragen zich af waarvan deze plotse nieuwe impuls vanuit de Kerk vandaan komt. Het lijkt erop dat de Kerk zich meer en meer van de burgerlijke uitvaart wil onderscheiden. Toch wil men de katholieke uitvaarten blijven voorgaan in de crematoria, onder de verwoording dat deze crematoria publieke instellingen zijn.

Als begrafenisondernemer vraagt men zich af waar het verschil tussen het crematorium en de aula van de begrafenisondernemer ligt? Het zijn beiden publieke instellingen.

Geen burgerlijke uitvaart in de kerkgebouwen met uitvaartbegeleiders van buitenaf.

Een begrafenisondernemer is een ondernemer die de mensen uit alle parochies met zijn diensten wil helpen en bijstaan bij moeilijke momenten. Vaak willen nabestaanden géén eucharistie maar een gebedsdienst. Het gebeurt ook veel dat nabestaanden een burgerlijke uitvaart willen waarin men nog enkele gebeden voorleest, zonder dat er echt eucharisitie gevierd wordt. Waarbij dat de grafkist voorzien wordt van een kruis. Het is op vraag van de nabestaanden dat de begrafenisondernemer op zoek gaat naar een oplossing.

Voor dergelijke begrafenissen heeft men de keuze, de aula van de begrafenisondernemer of een andere locatie. Maar wat als men veel aanwezigen verwacht? Is een grote kerk dan geen oplossing? Blijkbaar vormt dit ook een probleem. Men mag geen begrafenissen uitvoeren met een uitvaartbegeleider/ritueelbegeleider van buitenaf in een kerkgebouw. Een persoon die niet erkend is door de Kerk, mag geen begrafenissen voorgaan waarin al dan niet christelijke vermeldingen worden gemaakt.

Toch worden de kerkgebouwen grotendeels onderhouden met staatsgeld. Dit geld komt ook van niet gelovigen in alle parochies, ook al maken ze als niet gelovigen dan geen deel uit van een parochie. Waarom zou het dan een probleem zijn om in publieke kerkgebouwen, burgerlijke plechtigheden te houden, met enkele gebeden of katholieke vermeldingen, wanneer een aula veel te klein blijkt te zijn? Het vormt als het ware een kans om op die manier meer mensen naar de kerk te krijgen, ook al is men niet gelovig. Tenslotte is iedereen, ook niet gelovigen, onderdeel van een parochie en is in principe iedereen welkom in een kerk.

05/02/2011

Update 08/02/2011

Als begrafenisondernemer gaat men op zoek naar oplossingen. Wanneer men de vraag krijgt van nabestaanden om ervoor te zorgen dat een bepaalde wens van een overledene kan worden uitgevoerd, zal men als begrafenisondernemer dat ook proberen. Ook al houdt dat in dat een bepaalde priester van een andere parochie moet overkomen of een ritueelbegeleider van buiten de kerk verkozen wordt door de nabestaanden.

Is de wil van de overledene dan niet het meest belangrijk? Toch lijkt dit niet zo evident. Op dit moment gaan er stemmen op van verschillende begrafenisondernemers die actief gebedsdiensten zullen aanbieden aan nabestaanden in hun eigen aula. Men vindt dat de Kerk de begrafenisondernemers discrimineert omdat men de aula van de begrafenisondernemer niet ziet als erkende cultusplaats. Een uitvaart in een aula van de begrafenisondernemer met een kruisje op de grafkist en waarin gebeden worden voorgelezen komt steeds vaker voor. Meestal op uitdrukkelijke vraag van de nabestaanden en veelal in de grootsteden.

Share/Bookmark

©Uitvaartvlaanderen.be

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button