Nalatenschap en testamentNieuwsSuccessierechten

Schatting vastgoed bij erfenissen enkel nog door landmeters

erfenisSchattingen van onroerende goederen bij erfenissen mogen in Vlaanderen enkel nog door erkende landmeters gebeuren. Tot 1 januari 2015 stelden de registratiekantoren hiervoor onder meer ook gekwalificeerde vastgoedexperten aan. Voor deze taxaties komen zij nu niet meer in aanmerking en dit zonder enige vorm van gezamenlijk overleg. De Kamer van Vastgoedexperten, kortweg KAVEX, is niet te spreken over deze gang van zaken. De beroepsvereniging tekende dan ook bezwaar aan tegen de invoering van het kwaliteitscharter met de landmeters, waardoor de vastgoedexperten voortaan uit de boot vallen.

Sinds 1 januari vallen nalatenschappen onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Belastingdienst. Voorheen waren de registratiekantoren bevoegd voor de afhandeling van dergelijke dossiers. Die stelden jarenlang onder meer gediplomeerde en/of gekwalificeerde vastgoedexperten aan om tegensprekelijke taxaties van eigendommen bij erfenissen uit te voeren. Zij legden hun schattingsverslagen neer bij de griffie van het bevoegde Vredegerecht.

De professionele vastgoedtaxateurs worden onterecht gediscrimineerd door het kwaliteitscharter met de landmeter-experten, zo vindt KAVEX. De beroepsvereniging vraagt minstens dat het charter wordt aangepast en is hiervoor nog altijd bereid tot overleg. Federaal minister Willy Borsus en de Vlaamse ministers Annemie Turtelboom en Philippe Muyters ontvingen een kopie van het bezwaarschrift van KAVEX aan de Vlaamse Belastingdienst.

Bron: Comtext

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button