Vraag en Antwoord

Wat gebeurt er met stoffelijke resten na een ontgraving?

grafDe stoffelijke resten worden veelal in een knekelput of ossuarium ondergebracht.  Wat tevens kan, is dat de resten in een algemeen graf herbegraven worden.  De resten worden wel altijd terug op de begraafplaats overgebracht of herbegraven.  In zeldzame gevallen wordt er voor crematie gekozen van de stoffelijke resten.  Bij individuele ontgravingen, is het meestal de familie die aanvraag doet tot ontgraving en eventueel de wens heeft om de resten te laten cremeren.

Ontgraven kan pas na tien jaar in Vlaanderen

Nabestaanden kunnen een ontgraving niet bijwonen.  De stoffelijke resten kunnen in heel slechte staat van ontbinding bevinden.  Afhankelijk van de duur en de grondlaag waarin begraven werd.  Een ontgraving om burgerlijke redenen kan slechts plaatsvinden na een minimum grafduur van tien jaar, in Vlaanderen. Tevens moet de aanvraag een goede gegronde reden hebben. Om juridische redenen kan een ontgraving eerder plaatsvinden.  Zo kan bijvoorbeeld het parket een ontgraving bevelen, om onderzoek uit te voeren.

Onttrokken aan het openbaar gebeuren

Een ontgraving moet gebeuren onttrokken aan het oog van het openbaar gebeuren en dient plaats te vinden wanneer de begraafplaats gesloten is.  Bij een ontgraving zullen politiediensten aanwezig zijn, die hiervan akte nemen.  Ontgraven kan dus niet zomaar en men moet rekening houden met de kosten hiervan.  Bepaalde gemeenten of steden vragen geld om te mogen ontgraven.  Daarenboven komen de kosten van een nieuwe grafkist, formaliteiten, eventueel crematie, het vervoer van en naar het crematorium en andere bijkomende gekozen producten.

Kosten kunnen oplopen tot de kost van een nieuwe begrafenis

Al deze kosten bij elkaar kunnen bij bepaalde gemeenten of steden, plus de producten en diensten al snel oplopen tot de kost van een nieuwe begrafenis.  Enkele duizenden euro’s.  Exclusief de kost van het openen en sluiten van een grafzerk of het verwijderen van een grafzerk na ontgraving.  Alvorens men de stap wil zetten tot ontgraving, is het aan te raden zich goed te informeren.

 

Related Articles

Eén reactie

  1. Binnen afzienbare tijd zal het lichaam van een dierbare worden verwijderd, hoe gebeurd dit , wat gebeurd er met de resten van de overleden .
    Wat zijn hier in belgie de kosten na de legtijd van de overledenen.
    Hoe komt men te weten hoelang de overledenen er kan liggen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close